Luce&Light

Home // Productos // Rio Sub 2

Rio Sub 2

Rio Sub 2.1

Rio Sub 2.1

Perfil lineal para uso exterior y subacuático - 10W 24Vdc, RGB: 8,5W 24Vdc - 510 mm - RGB

Rio Sub 2.2

Rio Sub 2.2

Perfil lineal para uso exterior y subacuático - 19W 24Vdc, RGB: 17W 24Vdc - 1010 mm - RGB