Luce&Light

Home // Productos // Rio Sub 1

Rio Sub 1

Rio Sub 1.1

Rio Sub 1.1

Perfil lineal para uso exterior y subacuático - 6W 24Vdc, RGB: 8,5W 24Vdc - 510 mm - RGB

Rio Sub 1.2

Rio Sub 1.2

Perfil lineal para uso exterior y subacuático - 12W 24Vdc, RGB: 17W 24Vdc - 1010 mm - RGB